Góry Świętokrzyskie - zdjęcia

Góry Świętokrzyskie to jedyne w Polsce góry leżące w środkowej części kraju, poza pasmem Sudetów i Karpat. Położone są na obszarze województwa świętokrzyskiego, w centralnej części Wyżyny Kielecko Sandomierskiej i graniczą z Niziną Mazowiecką (północ), Niecką Nidziańską (południe), Jurą Krakowsko-Częstochowską (zachód) i Wyżyną Lubelską (wschód)...