Zdjęcia Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy obejmuje Puszczę Białowieską na Podlasiu - rozległy i niezwykle cenny kompleks leśny porastający po obu stronach granicy Polski i Białorusi. Najbardziej pierwotny fragment kniei stanowi jeden z trzech w Europie transgranicznych obiektów dziedzictwa światowego Unesco.
Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce
Copyright 2005-2020
Znajdziesz nasz na: