Zdjęcia Szlak Cysterski

Szlak Cysterski to wyjątkowy szlak turystyczny, powstały na terytorium Europy, obejmujący znaczny obszar Polski, szczególnie w zachodniej i środkowej jej części. Szlak ten łączy wszystkie opactwa Cystersów w Polsce, które powstawały już od XII wieku jako pierwsze klasztory na ziemiach polskich. Szlak Cysterski powołano we wrześniu 1990 roku w opactwie Cystersów w Mogile w Krakowie.
Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce
Copyright 2005-2019
Znajdziesz nasz na: