Zdjęcia Skała 502 w Jerzmanowicach

Ponad Jerzmanowicami na Jurze wznosi się ostaniec o nazwie "Skała 502". To najwyższy punkt południowej części Jury oraz drugie co do wysokości wzniesienie na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ostatnie pomiary wykazały jego wysokość równą 512 m n.p.m. Inna nazwa Skałki 502 to Grodzisko i to ona często figuruje na mapach.
Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce
Copyright 2005-2020
Znajdziesz nasz na: