Zdjęcia Skały Rzędkowickie na Jurze

Skały Rzędkowickie to piękne pasmo białych ostańców jurajskich, które rozciąga się nieopodal wsi Rzędkowice, niedaleko Kroczyc i Podlesic, w sercu Jury. Podobnie, jak inne skałki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, zbudowane są z wapienia skalistego, najbardziej odpornego, dlatego wznoszą się wysoko ponad terenem.
Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce
Copyright 2005-2019
Znajdziesz nasz na: