Zdjęcia Muzeum na Majdanku

Niemiecki obóz pracy na Majdanku powstał w 1941 roku na mocy rozkazu Heinricha Himmlera. Miał on stanowić rezerwuar darmowej siły roboczej dla realizacji planów budowy imprerium germańskiego na wschodzie. Obóz funkcjonował do lipca 1944 roku.
Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce
Copyright 2005-2019
Znajdziesz nasz na: