Zdjęcia Ogród Botaniczny w Lublinie

Ogród Botaniczny w Lublinie położony jest w dzielnicy Sławin, północno-zachodniej części Lublina. Za początek istnienia Ogrodu uznaje się datę 23 lutego 1965 roku, kiedy to Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w ramach Katedry Systematyki Roślin, powołał jednostkę organizacyjną pod nazwą Ogród Botaniczny.
Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce
Copyright 2005-2019
Znajdziesz nasz na: