Zdjęcia Góry Towarne

Góry Towarne inaczej Towarnie to piękna grupa skał, bezleśnych ostańców wapiennych, wznoszących się nieco na północ od olsztyńskiego zamku, w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej, przy drodze do Kusiąt.
Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce
Copyright 2005-2020
Znajdziesz nasz na: