Zdjęcia Dom Długosza w Sandomierzu

Dom Długosza w Sandomierzu to jeden z najlepiej zachowanych gotyckich domów mieszkalnych w tym mieście, ufundowany w 1476 przez słynnego historyka i kronikarza - Jana Długosza - kanonika sandomierskiego. W 1864 roku ten unikatowy zabytek oddano pod zarząd kapituły katedralnej.
Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce
Copyright 2005-2020
Znajdziesz nasz na: