Zdjęcia Kościół Św. Władysława w Szydłowie

XIV-wieczny, gotycki kościół farny w Szydłowie został ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego jako część pokuty za zabójstwo kanonika Marcina Baryczki. Świątynię wzniesiono około 1355 roku, w miejscu wcześniejszego kościoła drewnianego, w obrębie murów miejskich.
Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce
Copyright 2005-2019
Znajdziesz nasz na: