Zdjęcia Rezerwat Wisła

Rezerwat Przyrody Wisła obejmuje tereny wokół wodospadu na potoku Wisełka, w Wiśle Czarne, a dokładniej potoków Biała i Czarna Wisełka. Jego podstawowym celem była ochrona miejsc bytowania i rozrodu rodzimej populacji pstrąga potokowego. 
Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce
Copyright 2005-2017
Znajdziesz nasz na: