Zdjęcia Grodzisko w Wiślicy

Za Placem Solnym w Wiślicy, podążając ulicą Podgrodzie, dojdziemy do miejsca, w którym niegdyś znajdowało się wczesnośredniowiczne grodzisko, dziś oznaczone tablicą informacyjną.
Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce
Copyright 2005-2019
Znajdziesz nasz na: