Zdjęcia Relikty romańskie w Wiślicy

Wiślica to niepozorne dziś miasteczko na Ponidziu, o ponad 1000-letniej historii. Niecodzienną atrakcją i niespodzianką Wiślicy są ruiny romańskich świątyń, udostępnione do zwiedzania, a ukryte w podziemiach kolegiaty i w pawilonie archeologicznym niedaleko kolegiaty!
Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce
Copyright 2005-2019
Znajdziesz nasz na: