Zdjęcia Źródła Elżbiety i Zygmunta w Złotym Potoku

Początek pięknej doliny Wiercicy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej znajduje się w okolicach Ostrężnika, ale tutejsze źródło ma charakter okresowy, dlatego faktyczne źródła Wiercicy nazwane od imion dzieci poety Zygmunta Krasińskiego to popularne źródła Zygmunta i Elżbiety.
Atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Polsce
Copyright 2005-2020
Znajdziesz nasz na: